Balbieriškio seiniūnijos šventė „Prie Ringio ir Peršėkės“