Sveikos mitybos paskaitų ciklas trečiadieniais nuo spalio 16 d.