Š. m. kovo 10 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas.