Kviečiame susipažinti su Asmens duomenų apsaugą Lietuvoje reglamenutojančiais teisiniais dokumentais:

Bendrasis duomenų apsaugos Reglamentas

LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas