Kviečiame susipažinti su Asmens duomenų apsaugą Lietuvoje reglamenutojančiais teisiniais dokumentais:

Bendrasis duomenų apsaugos Reglamentas

LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas


Jei įtariate, kad Jūsų asmeniniais duomenimis buvo neleistinai ar netinkamai pasinaudota, būtinai mus INFORMUOKITE!