Metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio 2022 m. aiškinamasis raštas


Aiškinamasis raštas 2022 m. III ketv.

Finansavimo sumos 2022 09 30

Finansinės būklės ataskaita 2022 09 30

Veiklos rezultatų ataskaita 2022 09 30


Aiškinamasis raštas 2022 m. II ketv.

Finansavimo sumos 2022 06 30

Finansinės būklės ataskaita 2022 06 30

Veiklos rezultatų ataskaita 2022 06 30


Aiškinamasis raštas 2022 m. I ketv.

Finansavimo sumos 2022 03 31

Finansinės būklės ataskaita 2022 03 31

Veiklos rezultatų ataskaita 2022 03 31


Metinių finansinių ataskaitų rinkinio 2021 m. aiškinamasis raštas

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. 09 mėn.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. 06 mėn.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. 03 mėn.


Metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m.

Finansinės ataskaitos 2020 m. 09 mėn.

Finansinės ataskaitos 2020 m. 06 mėn.

Finansinės ataskaitos 2020 m. 03 mėn.


Finansinių ataskaitų metinis rinkinys 2019 m.

Finansinės ataskaitos 2019 m. 09 mėn.

Finansinės ataskaitos 2019 m. 06 mėn.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m.


Aiškinamasis raštas metinio finansių ataskaitų rinkinio 2018 m.

Metinės finansinės ataskaitos  2018 m.

Finansinių ataskaitų metinis rinkinys 2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketvirtis


Finansinių  ataskaitų rinkinys 2017 m. rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinių aiškinamasis raštas 2017 m.

Aiškinamasis raštas 2017 12 31

Ataskaita 2017 12 31

Aiškiniamasis raštas 2017 09 30

Aiškiniamasis raštas 2017 12 31