Įsakymas dėl korupcijos prenecijos plano 2019 m.

Korupcijos prevencijos plano programa 2019 m.

Korupcijos prevencijos plano programos klausimynas 2019 m. 

Įsakymas dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalio deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo 2021 m.