• Etninė kultūra.
  • Mėgėjų meno puoselėjimas.
  • Meninių programų kūrimas.
  • Švietimo (edukacinės) bei pramoginės veiklos puoselėjimas.
  • Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas.
  • Profesionalaus meno sklaida